Podział

Podział laserów w zależności od mocy

·         Lasery dużej mocy

·         Lasery o średniej mocy

·         Lasery małej mocy

·         Lasery bardzo małej mocy

 

Podział laserów w zależności od sposobu pracy

·         Lasery pracy ciągłej, emitujące promieniowanie o stałym natężeniu

·         Lasery impulsowe, emitujące impulsy światła

·           szczególnym rodzajem lasera impulsowego jest laser femtosekundowy

 

Podział laserów w zależności od widma promieniowania, w których laser pracuje

·         Lasery w podczerwieni

·         Lasery w części widzialnej

·         Lasery w nadfiolecie

 

Podział laserów w zależności od ośrodka czynnego

Ośrodek czynny decyduje o najważniejszych parametrach lasera, określa długość emitowanej fali, jej moc, sposób pompowania, możliwe zastosowania lasera.