Opis laserów

Opis laserów

Laser to urządzenie emitujące promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu światła widzialnego, ultrafioletu lub podczerwieni, wykorzystujące zjawisko emisji wymuszonej. Promieniowanie lasera jest spójne, zazwyczaj spolaryzowane i ma postać wiązki o bardzo małej rozbieżności. W laserze łatwo jest otrzymać promieniowanie o bardzo małej szerokości linii emisyjnej, co jest równoważne bardzo dużej mocy w wybranym, wąskim obszarze widma. W laserach impulsowych można uzyskać bardzo dużą moc w impulsie i bardzo krótki czas trwania impulsu.

Wiązka laserowa może być wykorzystana do spawania, cięcia, dziurkowania i grawerowania. Największe jednak zastosowanie przemysłowe znalazła do cięcia materiałów o małej grubości (poniżej 4 mm) przy wykorzystaniu lasera CO2. Laser CO2 może być stosowany do wszystkich stali nisko- i wysokostopowych, niektórych metali nieżelaznych, takich jak tytan i nikiel, nawet wtedy, gdy te materiały są galwanizowane lub pokryte tworzywami sztucznymi. Laserem CO2 mogą być również cięte tworzywa niemetaliczne, tj. tworzywa sztuczne materiały tekstylne, drzewo, szkło i materiały ceramiczne. Cięcie laserem następuje poprzez stapianie i parowanie materiału lub poprzez spalanie, dzięki intensywnemu nagrzewaniu skoncentrowaną wiązką światła. Przy cięciu materiałów laserem CO2 doprowadza się współosiowo pewną ilość gazu ze strumieniem laserowym
Dodatkowy strumień gazu usuwa stopiony materiał oraz wszelkie pary, o ile proces cięcia odbywa się drogą spalania, strumień gazu wywołuje dodatkowe nagrzewanie.