Wspólne przejazdy

Ogólne zasady wspólnych przejazdów

  1. Ogłoszenia przejazdów są zamieszczane przez kierowców z zamiarem ich realizacji.
  2. Pasażer rezerwuje miejsce u kierowcy z zamiarem przejazdu.
  3. Kierowca zobowiązuje się do przestrzegania kodeksu drogowego oraz wszelkich innych przepisów dotyczących samego pojazdu jak i przepisów obowiązujących w danym kraju na terenie którego realizowany jest przejazd.
  4. Pasażer zobowiązuje się nie utrudniać kierowcy prowadzenia pojazdu, ani nie utrudniać swoim zachowaniem przejazdu pozostałym pasażerom przejazdu.
  5. Użytkownicy serwisu wyrażają zgodę na udostępnianie wszelkich informacji oraz dokumentów (dowodu osobistego/dowodu rejestracyjnego pojazdu/ważnego badania technicznego pojazdu, którym ma się odbyć przejazd/prawa jazdy) na prośbę innego użytkownika serwisu z którym ma odbyć wspólny przejazd.
  6. Pasażer lub kierowca może zrezygnować ze wspólnego przejazdu, jeżeli tożsamość osób, które faktycznie pojawiły się na miejscu spotkania nie są zgodne z danymi podanymi w serwisie lub gdy wywiązanie się ze wspólnego przejazdu skutkowałoby poniesieniem dodatkowych kosztów przez któregokolwiek uczestnika przejazdu.
  7. Użytkownicy serwisu ByTheWay wyrażają zgodę na zamieszczanie subiektywnych ocen i komentarzy na ich temat (zarówno pozytywnych jak i negatywnych). Komentarze widoczne będą na profilu w systemie jak i na tablicy osób biorących udział przejeździe.
  8. Wysokość opłat za przejazd widocznych w serwisie nie ulegną zmianie na danym przejeździe. Nie jest to cena zorientowana na zysk, a jedynie cena uwzględniająca koszty przejazdu (paliwo/opłaty za autostrady).
  9. Wszyscy uczestnicy wspólnych przejazdów zobowiązują się stawić na 5 minut przed umówioną godziną w miejscu spotkania.