8.1 PO IG

poig
ByTheWay
poig

DOTACJE NA INNOWACJE
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Projekt pt.: „Stworzenie kompleksowej społecznościowej platformy komunikacyjnej umożliwiającej transportu osób i przesyłek z wykorzystaniem carpooling w zakresie technologii mobilnych”

Nazwa Beneficjenta: Business Networking & Solutions Arkadiusz Najko
Wartość projektu: 728 380,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 473 756,00 PLN co stanowi 85% kwoty dofinansowania
Okres realizacji: 01/06/2013 - 30/11/2014

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO